برگزاری ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه به روایت تصویر
ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه برگزار شد.

شنبه ۲۵ بهمن ، مراسم افتتاحیه ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه از سوی انجمن روان شناسی تربیتی ایران و با همکاری گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا(س)، در دانشگاه الزهرا (س)  با حضور صاحب نظران و متخصصان حوزه روان شناسی و آموزش وپرورش برگزار شد.

گزارش تصویری از برگزاری پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه

ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه توسط انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران به تاریخ 25 و 26 بهمن ماه 1399 برگزار می‌گردد.
علاقه‌مندان به شرکت در ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه می‌توانند جهت ثبت‌نام و ارسال چکیده مقاله با ورود به سایت همایش به آدرس

اولین روز برگزاری پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی سپری شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن روان شناسی تربیتی ایران، اولین روز برگزاری پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی با ریاست دکتر فریبرز درتاج، دبیری علمی دکتر خدیجه ابوالمعالی و دکتر افسانه لطفی عظیمی و دبیری اجرایی مهرداد اسفنانی سپری شد.

چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی

چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی در 29 بهمن 1398 برگزار شد.