اولین روز برگزاری پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی سپری شد.
14 تیر 1401
اولین روز برگزاری پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی سپری شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن روان شناسی تربیتی ایران، اولین روز برگزاری پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی با ریاست دکتر فریبرز درتاج، دبیری علمی دکتر خدیجه ابوالمعالی و دکتر افسانه لطفی عظیمی و دبیری اجرایی مهرداد اسفنانی سپری شد.

افتتاحیه این رویداد با حضور و سخنرانی دکتر عبدالله معتمدی ریاست دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر احمد برجعلی ریاست دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

برای اولین بار اهدای جایزه دکتر دلاور در افتتاحیه همایش به وقوع پیوست و به پایان نامه و رساله های برتر تقدیم شد.

نشست دوم و سوم با سخنرانی اساتید بنام داخلی و بین المللی در بعدازظهر 14 ام تیرماه برگزار شد.

و نشست چهارم و پنجم در تاریخ 15 ام تیرماه برگزار خواهد شد.