انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران مورخ 1392/05/23 با شماره پروانه 3/74456 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی روان‏شناسی تربیتی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ روان‏شناسی تربیتی، تشکیل گردید.

 

به‌منظور نیل به اهداف مذکور، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد: انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای با علم روان‏شناسی تربیتی سر و کار دارند.

1- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن

2- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

3- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

4- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

5- انتشار کتب و نشریات علمی

گروههای علمی انجمن از قرار زیر است

  •  گروه های تخصصی
  •  کمیته آموزش و پژوهش
  •  کمیته آمار، اطلاعات و انتشارات
  •  کمیته پذیرش و روابط عمومی
  •  کمیته روابط بین الملل و گردهمایی های علمی

 

اطلاعات بیشتر:

پروانه تاسیس انجمن (فایل)

جهت آشنایی بیشتر با ساختار، اهداف، وظایف و شرایط عضویت به اساسنامه انجمن مراجعه فرمائید.

اساسنامه(فایل)