هفتمین سال پیاپی " کسب رتبه A " انجمن روان شناسی تربیتی ایران
29 اردیبهشت 1403
هفتمین سال پیاپی " کسب رتبه A " انجمن روان شناسی تربیتی ایران

هفتمین سال پیاپی " کسب رتبه A " انجمن روان شناسی تربیتی ایران بر اساس ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

⭕️ کسب رتبه “A” در ارزیابی سال ١٤٠١ افتخار دیگری در کارنامه انجمن علمی روان شناسی تربیتی است.این افتخار را به کلیه اعضای محترم انجمن روان شناسی تربیتی ایران تبریک عرض می نماییم.

بدون تردید این موفقیت ارزشمند مرهون رهنمودهای ریاست محترم واعضای  هیات مدیره وهیات علمی انجمن، تلاش های کمیته های تخصصی و اعضای دبیرخانه در کنار حمایت اعضای بزرگ انجمن روان شناسی تربیتی ایران است.


امید است به لطف پروردگار و با همت مسئولین انجمن و حمایت اعضای محترم، شاهد تداوم روند رو به رشد انجمن روان شناسی تربیتی ایران باشیم.

روابط عمومی انجمن روان شناسی تربیتی ایران
@IranEPA1