۲۷ مارس روز جهانی چندزبانگی است 
07 فروردین 1403
۲۷ مارس روز جهانی چندزبانگی است 

🔺۲۷ مارس روز جهانی چندزبانگی است 

🔹هدف این روز ترویج یادگیری زبان‌های مختلف است هرچند با پیشرفت هوش مصنوعی ممکن است یادگیری چند زبان در آینده‌ای نزدیک دیگر لازم نباشد یا گرایش افراد به یادگیری چند زبان کاهش یابد


کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران 
@IranEPA1