💠نشست تخصصی💠 "آموزش و پرورش شناختی"
10 اسفند 1402
💠نشست تخصصی💠 "آموزش و پرورش شناختی"

📢 گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، انجمن علمی-دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و گروه علمی  سیناپس به مناسب هفته آگاهی از مغز برگزار می‌کند:

💠نشست تخصصی💠
"آموزش و پرورش شناختی"

👤دبیر نشست:
🔷دکتر حمیدرضا مقامی
دانشیار و مدیرگروه تکنولوژی آموزشی

👥سخنرانان:

🔶دکتر فریبرز درتاج
استاد تمام گروه روانشناسی تربیتی و روانشناسی شناختی

🔶دکتر حسن ملکی
استاد تمام و مدیرگروه آموزش و پرورش

🔶دکتر احسان طوفانی‌نژاد
استادیار گروه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی

🔶پوریا اکبری
کارشناس ارشد توانبخشی شناختی دانشگاه شهید بهشتی


📆زمان برگزاری:
سه‌شنبه، ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
از ساعت ۱۳ الی ۱۵

🏢محل برگزاری:
دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه پنجم، سالن شورا ۱

💻لینک ورود مجازی به نشست:
B2n.ir/atu.live3

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران 
@IranEPA1