سخنرانی جناب آقای دکتر فریبرز درتاج رئیس همایش در مراسم افتتاحیه
25 بهمن 1402
سخنرانی جناب آقای دکتر فریبرز درتاج رئیس همایش در مراسم افتتاحیه
⭕️  هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه

سخنرانی جناب آقای دکتر فریبرز درتاج رئیس همایش در مراسم افتتاحیه
🌺
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
سالن حجاب
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

انجمن روان شناسی تربیتی ایران