جناب آقای دکتر علی محبی دبیر محترم هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
25 بهمن 1402
جناب آقای دکتر علی محبی دبیر محترم هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
افتتاحیه هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه با اجرای
🌺 سخنرانی جناب آقای دکتر علی محبی دبیر محترم همایش ۲۵ بهمن ۱۴۰۲


سالن حجاب
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

انجمن روان شناسی تربیتی ایران