افتتاحیه هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه - اجرای سرود ملی
25 بهمن 1402
افتتاحیه هفتمین همایش بین المللی روان  شناسی مدرسه -   اجرای سرود ملی
افتتاحیه هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
اجرای سرود ملی
۲۵ بهمن ۱۴۰۲


سالن حجاب
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
انجمن روان شناسی تربیتی ایران