معرفی سخنران های پنل تخصصی در هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
25 دی 1402
دکتر سید علی خالقی نژاد 
عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دکتر لینا صفا 
دکتری دانشگاه پپرداین، کالیفرنیا
عنوان سخنرانی:
سیاست های مالی  ناظر بر عدالت اجتماعی برای
توسعه اوان کودکی در سطح بین المللی
عنوان سخنرانی:
مضامین نوظهورِ آموزش و یادگیری در روان شناسی تعلیم و تربیت
دکتر رضا کلانتری  
عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
دکتر منصوره کریم زاده  
دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
عنوان سخنرانی:
استانداردهای زبان آموزی در دوره پیش دبستانی در دنیا
با تاکید بر دوزبانگی: یک مطالعه سنتزپژوهی
عنوان سخنرانی:
ارزیابی شاخص های رشد و تکامل و اهمیت آن برای ورود به مدرسه
دکتر نرجس لاری  
دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران
دکتر آنجلیکا کلشجوسکا-آلبیتسکا
استادیار دانشگاه مدیریت علوم کاربردی ورشو کشور لهستان
عنوان سخنرانی:
رویکرد بازی محور در تعلیم و تربیت اوان کودکی
عنوان سخنرانی:
خستگی ناشی از مدرسه: مفهوم فرسودگی تحصیلی
دکتر عباس ابولقاسمی  
استاد دانشگاه گیلان
دکتر احمد عابدی
دانشیار دانشگاه اصفهان
عنوان سخنرانی:
تاب آوری در کلاس درس
عنوان سخنرانی:
چالش های استعدادیابی در مدارس
دکتر رسول کرد نوقابی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
دکتر علی اکبر ارجمندنیا
استاد دانشگاه تهران
عنوان سخنرانی:
مقایسه مدارس خردورز و هوش ورز با محور آموزش و ارزیابی
عنوان سخنرانی:
مدیریت حافظه فعال در کلاس درس
 دکتر صغری ابراهیمی قوام
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر ابوطالب سعادتی شامیر
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان سخنرانی:
آسیب فرایندهای یاددهی- یادگیری از کتاب های کمک درسی
عنوان سخنرانی:
سنجش هوش و استعداد در مدارس و چالش های پیش رو
دکتر مژگان فرهبد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دکتر حمیدرضا مقامی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
عنوان سخنرانی:
نقش جامعه در جایدهی مناسب دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدرسه
عنوان سخنرانی:
هوش مصنوعی و فناوری های شناختی
 الیاس سعده
مدرس دانشگاه پپرداین - کالیفرنیا

 دکتر جنیفر میاکه ترپ
دانشیار دانشگاه پپرداین - کالیفرنیا
دکتر علی اصغر احمدی
استاد دانشگاه تهران
 
عنوان سخنرانی:
راهبردهایی برای حمایت از پیاده سازی (اجرای) فناوری های
جدید در دانشکده
عنوان سخنرانی:
خانواده و تعامل های آن با مدرسه
دکتر احسان طوفانی نژاد
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
دکتر علی اصغر اصغرنژاد 
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
عنوان سخنرانی:
هوش مصنوعی در آموزش
عنوان سخنرانی:
بهداشت روان مدارس
 
دکتر نصیر دهقان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر شهرناز بخشعلی زاده  
کارشناس پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
عنوان سخنرانی:
تاثیر ورزش بر سلامت نوجوانان
عنوان سخنرانی:
هوش مصنوعی و آموزش
 
دکتر زهرا براتی 
عضو تیم فوق دکترا و پژوهشگر دانشگاه پپرداین
در گروه آموزش و روان شناسی
دکتر سیده تفسیر زهرا   
استادیار دانشگاه راولپندی - پاکستان
عنوان سخنرانی:
نقش خانواده های کنترل گر در سلامت روان و
عملکرد تحصیلی کودکان
عنوان سخنرانی:
مداخله والدین در انتخاب حرفه برای دانش آموزان
دبیرستانی: ضرورت اظهار نظر فردی در فرهنگ های جمعی 
 
 دکتر مژگان فرهبد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

دکتر مهدیه مهدویان
دکتری روان شناسی و آموزش کودک و نوجوان
دکتر سعید هادی
دکتری تخصصی علوم تغذیه و رژیم درمانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان سخنرانی:
نقش جامعه در جایدهی مناسب دانش آموزان با
نیازهای ویژه در مدرسه
عنوان سخنرانی:
ضرورت غربالگری تغذیه ای و اهمیت تغذیه
مطلوب در دوران مدرسه
 
دکتر رضا محمدبابائی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی
و سلامت اجتماعی
دکتر زهره موسی زاده
دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
عنوان سخنرانی:
نقش خانواده در اجتماعی شدن
دانش آموزان
عنوان سخنرانی:
نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 
دکتر اکبر رضایی
استاد دانشگاه پیام نور تبریز
 
دکتر فرامرز سهرابی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
عنوان سخنرانی:

آزمون KABC-II: ابزاری ضروری برای تشخیص
نقاط قوت و ضعف توانایی های شناختی
و پردازش ذهنی کودکان و نوجوانان
عنوان سخنرانی:
سلامت معنوی نوجوانان مدرسه
 
دکتر محمد بحرانی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مجید صفاری نیا
استاد دانشگاه پیام نور
عنوان سخنرانی:
هوش مصنوعی و تکنولوژی آموزشی
عنوان سخنرانی:
سلامت اجتماعی و مدرسه
 
دکتر محمد آزاد عبدالله پور
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
دکتر سید احمد رحیمی
استادیار دانشگاه فلوریدا
عنوان سخنرانی:
نگاهی به مبحث هوش و آزمون های
هوشی در ادبیات روان شناسی از منظر انتقادی
عنوان سخنرانی:
نگاهی به آینده از لبه علم هوش مصنوعی در آموزش
دکتر گابریلا میرامونتس
استادیار دانشگاه پپرداین - کالیفرنیا

دکتر ماریا برامه
رئیس کتابخانه دانشگاه پپرداین - کالیفرنیا

 
دکتر احمد به پژوه
استاد دانشگاه تهران
عنوان سخنرانی:
تاثیر فعالیت علمی بر خودانگاره
عنوان سخنرانی:
الگوی تعادل حیاتی روانی در مدرسه
 
 دکتر تینا لیندهارد    
دکتری مطالعات سطح آگاهی، دانشگاه بین المللی
مطالعات حرفه ای IUPS - اسپانیا
 
 دکتر هاسلینا محمد    
دانشیار دانشگاه مالایا - مالزی
عنوان سخنرانی:
نقش معنویت در خودآگاهی دانش آموزان
عنوان سخنرانی:
رمزگشایی نیازهای روانی دانش آموزان در عصر تکنولوژی
 
دکتر سشی کانت سین    
دکتری روان شناسی دانشگاه بهاراتیار - هند
 
 دکتر یاشپال سین     
دکتری روان شناسی از گروه G.N.D.U امریتسار - پاکستان
عنوان سخنرانی:
ایجاد شغلی: یک عامل ضروری در سیاست های
آموزشی تاثیرگذار و موفق

عنوان سخنرانی: ‌
نقش شاخص های فیزیولوژیک بر موفقیت تحصیلی نوجوانان
 
دکتر فرزین مجیدی      
رئیس دانشگده روان شناسی و آموزش و
استاد تمام دانشگاه پپرداین - کالیفرنیا
 
دکتر پارواثی وارما سیاملکوماری     
نائب رئیس انجمن روان شناسی مدرسه
آسیا - اقیانوسیه (APSPA)، بانکوک - تایلند
عنوان سخنرانی:
چالش های اساسیِ نسل آینده

عنوان سخنرانی: ‌
ایجاد تاب آوری در جوانان
 
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه
علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 
دکتر سوده مرتضایی فر      
دکتری روان شناسی تربیتی - رئیس کمیسیون
مداخله در بحران انجمن روان شناسی تربیتی ایران 
عنوان سخنرانی:
هوش مصنوعی، کلان داده و مدیریت یادگیری
عنوان سخنرانی: ‌
آموزش های روانشناختی و پیشگیری
از بحران های دوره نوجوانی
 
دکتر ابراهیم رحیمی
 استادیار دانشگاه اوپن هلند
 
دکتر سعید غیاثی ندوشن
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
رئیس دانشگاه فرهنگیان
عنوان سخنرانی: ‌
توانمندسازی یادگیرنده با استفاده
از هوش مصنوعی مولد
عنوان سخنرانی: ‌
اکو سیستم آموزش و یادگیری الکترونیک
در نظام های آموزشی