استاد فرهیخته دانشگاه علامه طباطبائی پژوهشگر عرصه علم و عمل ورئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران جناب آقای دکتر فریبرز درتاج
04 دی 1402
استاد فرهیخته دانشگاه علامه طباطبائی پژوهشگر عرصه علم و عمل ورئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران جناب آقای دکتر فریبرز درتاج

استاد فرهیخته دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهشگر عرصه علم و عمل

ورئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران
جناب آقای دکتر فریبرز درتاج

??????

هیئت مدیره و اعضای انجمن روان شناسی تربیتی ایران افتخار دارد

کسب عنوان پژوهشگر پراستناد
در حوزه ی روان شناسی

در سال ۱۴۰۲ از سوی پایگاه پژوهشگران پراستناد جهان اسلام ISC ،
وکسب عنوان پژوهشگر برتر در سومین سال متوالی از دانشگاه علامه طباطبایی را تبریک عرض کرده و افقی وسیع تر و والاتر در عرصه علم و دانش در پرتو فروزان پژوهش برای آن بزرگوار خواستار است.

انجمن روان شناسی تربیتی ایران
@IranEPA1