چاپ مقالات برتر همایش در نشریه مطالعات روانشناسی تربیتی
11 آذر 1402
چاپ مقالات برتر همایش در نشریه مطالعات روانشناسی تربیتی

?ا➖➖➖ا?ا➖➖➖ا? (https://eitaa.com/hamayeshmadreseh)
?  چاپ مقالات برتر همایش در نشریه مطالعات روانشناسی تربیتی
?ا➖➖➖ا?ا➖➖➖ا?

? معرفی نشریه مطالعات روان شناسی تربیتی
این نشریه با رتبه ب از کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می شود.
صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان  

?محورهای نشریه:

✅ آموزش در مدارس راهنمایی و دبیرستان | تحلیل نیازهای دانش‌آموزان | فاکتورهای فردی در آموزش | یادگیری خودتنظیمی | اندازه‌گیری و سنجش آموزشی | برنامه‌ریزی درسی | آموزش کودکان با نیازهای خاص | روانشناسی تربیتی و آموزشی | روانشناسی نوجوانان | روانشناسی کودکان؛ روانشناسی رشد | راهنمایی آموزشی | راهنمایی تحصیلی | پیشرفت تحصیلی | مشاوره تحصیلی | فرایندهای یادگیری | روانپزشکی | پیشنهاد اتوپدیا یا تلقین‌پذیری

?جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت نشریه (https://jeps.usb.ac.ir/) مراجعه کنید.

? ثبت نام در سایت همایش

 (http://7th.iepa.ir/)? دبیرخانه هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
?کانال همایش در تلگرام
 (https://t.me/Hamayeshmadreseh)?کانال همایش در واتس آپ
 (https://chat.whatsapp.com/F3WG1UA3uM4Eh9NpM0MnjB)?کانال همایش در ایتا (https://eitaa.com/hamayeshmadreseh)