اطلاعیه شماره 1️⃣
13 آبان 1402
اطلاعیه شماره 1️⃣

تخفیف پیش ثبت نام هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه


همایش بین المللی روان شناسی مدرسه برای پژوهشگرانی که از تاریخ ١٧ تا ۲۰ آبان ماه ثبت نام خود را قطعی کنند، تخفیف ١٠ تا ٢٠ درصدی در نظر گرفته است .