حضور دکتر فریبرز درتاج در برنامه سیمای خانواده، شبکه یک سیما با موضوع: راهکارهای تقویت هوش در کودکان
14 تیر 1400
حضور دکتر فریبرز درتاج در برنامه سیمای خانواده، شبکه یک سیما با موضوع: راهکارهای تقویت هوش در کودکان

حضور دکتر فریبرز درتاج در برنامه سیمای خانواده، شبکه یک سیما

با موضوع: راهکارهای تقویت هوش در کودکان

فیلم کامل گفتگو را از اینجا دریافت کنید.