حضور دکتر فریبرز درتاج با برنامه سیمای خانواده با موضوع توانمند سازی هوشی کودکان قبل از دبستان
13 دی 1400
حضور دکتر فریبرز درتاج با برنامه سیمای خانواده با موضوع توانمند سازی هوشی کودکان قبل از دبستان

حضور دکتر فریبرز درتاج در برنامه سیمای خانواده، شبکه یک سیما

?با موضوع: توانمند سازی هوشی کودکان قبل از دبستان

فیلم کامل گفتگو را از اینجا دریافت کنید.