تخفیف دوره های در حال ثبت نام انجمن روان شناسی تربیتی ایران - دی 1401
04 دی 1401
تخفیف دوره های در حال ثبت نام انجمن روان شناسی تربیتی ایران  - دی 1401

تخفیف دوره های در حال ثبت نام انجمن روان شناسی تربیتی ایران
بمناسبت روز مادر، با تصمیم هیات مدیره انجمن روان شناسی تربیتی ایران
از لحظه انتشار اطلاعیه تا پایان روز ۱۸ دی ماه 50٪ تخفیف برای کلیه کارگاه ها و دوره های در حال ثبت نام در نظر گرفته می شود.
ثبت نام در کارگاه فقط از طریق تلگرام و فقط همین شناسه @MehrdadEsfanani

مشاهده پوسترها در کانال تلگرام انجمن روان شناسی تربیتی ایران :@iranedupsyassoو سایت : www.razrc.ir.