شعار روز جهانی معلم سال ۲۰۲۳
14 مهر 1402
شعار روز جهانی معلم سال ۲۰۲۳

شعار روز جهانی معلم سال ۲۰۲۳:

"معلمانی که برای آموزش کارآمد نیاز داریم: ضرورت چاره‌جویی جهانی برای رویارویی با کمبود معلم"

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران