۲۱ سپتامبر برابر با ۳۰ شهریور، روز جهانی آلزایمر گرامی باد.
30 شهریور 1402
۲۱ سپتامبر برابر با ۳۰ شهریور، روز جهانی آلزایمر گرامی باد.

 ۲۱ سپتامبر برابر با ۳۰ شهریور، روز جهانی آلزایمر گرامی باد.

🧠
 شعار روز جهانی آلزایمر سال ۲۰۲۳ مبنی بر کاهش عوامل خطر؛                "هیچ وقت خیلی زود نیست،                 هیچ وقت خیلی دیر نیست."

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران