روز جهانی پیشگیری از خودکشی
19 شهریور 1402
روز جهانی پیشگیری از خودکشی

موضوع روز جهانی پیشگیری از خودکشی، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳ برابر با ۱۹ شهریور ۱۴۰۲:


        "امیدآفرینی با اقدام و عمل"

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران