۱ ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، روز جهانی والدین گرامی باد.
10 خرداد 1402
۱ ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، روز جهانی والدین گرامی باد.
۱ ژوئن برابر با ۱۱ خرداد، روز جهانی والدین گرامی باد.

دهه ۱۹۸۰، نقش مهم خانواده به طور فزاینده‌ای مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعدادی قطعنامه به تصویب رساند و روز جهانی والدین را اعلام کرد.
روز جهانی والدین با تأکید بر نقش حیاتی والدین در تربیت فرزندان، این امر مهم را به رسمیت می شناسد که خانواده مسئولیت اصلی تربیت و حمایت از کودکان را بر عهده دارد. کودکان برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود، باید در محیط خانوادگی و در فضایی سرشار از شادی، عشق و تفاهم رشد کنند.
روز جهانی والدین که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ تعیین شد، فرصتی برای قدردانی از زحمات تمامی والدین به دلیل "تعهد فداکارانه آنها به فرزندان و فداکاری مادام‌العمر آنها در جهت پروش این رابطه" فراهم می کند.
(به نقل از سایت سازمان ملل متحد)

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران