حضور دکتر فریبرز درتاج در اولین سمپوزوسیوم ملی مشاوره دانشگاه فرهنگیان
12 اردیبهشت 1402
حضور دکتر فریبرز درتاج در اولین سمپوزوسیوم ملی مشاوره دانشگاه فرهنگیان
به مناسبت روز روانشناس نهم اردیبهشت ماه مراسمی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید.
در این مراسم دکتر درتاج تاکید کردن با توجه به اهمیت دسترسی به خدمات روانشناسی رویکرد APA در سال2023 تاکید بر گسترش خدمات روانشناسی برای تمام آحاد مردم هست.
بنابراین روانشناسان باید از کلینیک و مطب خارج شوند و با رویکرد گسترش خدمات روانشناسی فضای مناسب تری برای ارتقاء  بهداشت روانی ایجاد کنند.
وی ضمن تاکید بر اهمیت نقش معلمان و دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم بر ارتقاء جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان تاکید کردند و در این رابطه خواستار افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش  و حقوق معلمان شدند.
در این مراسم اساتید محترم  خانم دکتر شکوه نوابی نژاد و دکتر عبدالله شفیع آبادی نیز حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.