پیام تبریک دکتر علی دلاور ؛استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر فریبرز درتاج رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران به مناسبت روز روانشناس و مشاور
12 اردیبهشت 1402
پیام تبریک دکتر علی دلاور ؛استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر فریبرز درتاج رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران به مناسبت روز روانشناس و مشاور

پیام تبریک دکتر علی دلاور ؛استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر فریبرز درتاج رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران به مناسبت روز روانشناس و مشاور