برگزاری آیین نکوداشت پروفسور «حسن احدی»
13 اردیبهشت 1398

آیین نکوداشت استاد فرهیخته پروفسور حسن احدی، از بنیانگذاران روانشناسی معاصر ایران روز شنبه، 14 اردیبهشت ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن، جمعی از دانشجویان پروفسور احدی در اقدامی خودجوش و با تامین هزینه‌های دانشجویی برای قدردانی از ۴۰ سال خدمات علمی وی نکوداشتی ترتیب دادند.

این نکوداشت با حضور خانواده روانشناسی و مشاوره، روز شنبه ۱۴ اردیبهشت از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.