نشست تخصصی آسیب شناسی مدارس تیزهوشان با تاکید بر آزمون ورودی
03 تیر 1398
نشست تخصصی آسیب شناسی مدارس تیزهوشان با تاکید بر آزمون ورودی

نشست تخصصی آسیب شناسی مدارس تیزهوشان با تاکید بر آزمون ورودی به دعوت دکتر فریبرز درتاج رییس انجمن روان شناسی تربیتی ایران، با حضور مشاور وزارت آموزش و پرورش و جمعی از اساتید در خرداد ماه 1398، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.