فراخوان جهت دعوت از مشاوران و روان شناسان و اعضای محترم انجمن در مشارکت و مقابله با کووید ۱۹ (کرونا)
24 اسفند 1398

قابل توجه روان شناسان و مشاوران
لطفا فرم مشخصات فردی و شغلی و نوع همکاری تکمیل گردد. (لینک دانلود)

جهت عضویت در گروه از طریق لینک
https://t.me/joinchat/CLXuQRlZCRn5iaz2bymzZA

داوطلبین مداخله در بحران انجمن روان شناسی تربیتی ایران

و ارسال اطلاعات
ازطریق تلگرام
به شماره ۰۹۱۰۱۸۱۲۱۳۳
دبیرخانه انجمن روان شناسی تربیتی ایران