فهرست روان شناسان و مشاوران داوطلب جهت ارائه خدمات روان شناسی تلفنی رایگان به آسیب دیدگان بحران کرونا و خانواده های آنها و سایر افراد در سراسر کشور
29 اسفند 1398
فهرست روان شناسان و مشاوران داوطلب جهت ارائه خدمات روان شناسی تلفنی رایگان به آسیب دیدگان بحران کرونا و خانواده های آنها و سایر افراد در سراسر کشور

مشاوره تلفنی رایگان به هم میهنان جهت پیشگیری و مداخله بر پیامدهای روانی کرونا

تعدادی از روان‌شناسان و مشاوران به شرح اعلام شده در زمان ها و با شماره تلفن‌های تعیین شده، داوطلب ارائه خدمات مشاوره تلفنی به هم‌میهنان عزیز هستند.

انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران ضمن تقدیر از همکاری روان‌شناسان و مشاوران، امیدوار است تا با تدابیری که در نظر دارد، از پیامدهای روانی ناشی از بیماری کرونا در جامعه بکاهد و مقابله کارآمدری با آن داشته باشد.

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی روزهای پاسخگویی ساعات پاسخگویی شماره تماس
1 عاطفه میرزایی جاهد کارشناس ارشد پنجشنبه 18-20 09385495228
2 حمید هاشمی دکترا سه شنبه 10-12 09193953179
3 فاطمه حسین زاده کارشناس ارشد مشاوره شنبه تا پنج شنبه 10-14 09365257848
4 فرشته عبادی دانشجوی ارشد دوشنبه 11-13 09195079610
5 آرزو رحیمی کارشناس ارشد روزهای زوج 10-14 09350665952
6 معصومه محبی دکترا شنبه تا پنج شنبه 10-17 09122872488
7 مهتاب اردشیرزاده دکترا شنبه تا پنج شنبه 16-21 09163125800
8 نرگس جلالی مجد کارشناس ارشد شنبه-یکشنبه-دوشنبه 11-13 09125550149
9 رقیه حاجی اسماعیل دکترا شنبه تا پنج شنبه 9-12 09144487275
10 معصومه زارع کارشناس ارشد شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 9-12 09122860981
11 سید وحید جوادی دکترا شنبه تا پنج شنبه 10-13 09151647026
12 مرضیه میدانی کارشناس ارشد شنبه تا پنج شنبه 13-15 09112175752
13 علیرضا بابایی فرد کارشناس ارشد شنبه تا پنج شنبه 9-14 09370069491
14 فاطمه سادات گرامی دکترا شنبه تا پنج شنبه 9-12 09124030576
15 زهره حسین زاده کارشناس ارشد شنبه تا پنج شنبه

صبح 10-11

بعدازظهر 13-15

09151177325
16 مریم حجتی کارشناس ارشد پنج شنبه - جمعه 10-12 09015776271
17 زهرا آقاسیدی کارشناس ارشد یکشنبه - سه شنبه 9-12 09122970594
18 زینب جهانشاد کارشناس ارشد یکشنبه – سه شنبه 14-16 09122872158
19 فتانه اسپهبدی دکتری دوشنبه – چهارشنبه 16-20 09113552196
20 نسرین شبعان اصفهانی کارشناس ارشد چهارشنبه 10-12 09123702747
21 شبنم مقتدری کارشناس ارشد روزهای زوج 14-19 09378141035
22 مهسا پورحسن کارشناس ارشد شنبه – یکشنبه 9-14 09359333400
23 سمیه نژادی دکتری شنبه تا پنج شنبه 19-21 09126054531
24 صالح ایزدپناه کارشناس ارشد شنبه تا دوشنبه 9-12 09136653724
25 فرشته یدی دکترا شنبه تا پنج شنبه 14-19 09126356835
26 فروغ خلیل‌پور دکترا یکشنبه 13-19 09124940200
27 زهره قاسمی کارشناس ارشد سه شنبه 11-15 09199101347
28 معصومه محبی دکترا شنبه تا چهارشنبه 10-17 09122872488
29 محمدمهدی عموپور کارشناس ارشد شنبه تا یکشنبه

صبح 10-12

عصر 17-19

09353317746
30 فاطمه دارابی کارشناس ارشد شنبه 10-14 09103236385
31 جعفر هاشمی‌پور کارشناس ارشد شنبه تا چهارشنبه 15-18 09364063288
32 زهرا محمدنیا دکترا یکشنبه – سه شنبه 14-16 09122965277
33 سیروس تواشیح کارشناس ارشد یکشنبه 18-20 09374694349
34 اطهره درتاج کارشناس ارشد شنبه – یکشنبه 9-12 09136670482
35 زینب مهربانی‌فر کارشناس ارشد شنبه تا پنج شنبه 20-22 09123814558
36 عاطفه میرزایی دکترا پنج شنبه 18-20 09385495228
37 شکوفه بهاری کارشناس ارشد یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه

صبح 10-12

عصر 16-19

09335299103
38 ریحانه جلالی کارشناس ارشد یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه 13-14 09132323687
39 لیلا ناطقی کارشناس ارشد شنبه - دوشنبه – چهارشنبه 12-17 09203345395
40 انسیه رضایی گل‌آبادی کارشناس ارشد شنبه تا دوشنبه 14-18 09199856138
41 بهارک حامدی دکترا شنبه تا جمعه 15-20 09127937378
42 زهرا باقری کارشناس ارشد شنبه - دوشنبه – چهارشنبه 14-16 09226047438
43 فاطمه سادات اخوت کارشناس ارشد شنبه تا جمعه 16-19 09195827154
44 سیما مولایی دکترا یکشنبه – دوشنبه

صبح 10-12

عصر 15-17

09133430451
45 حوریه باقری دکترا روزهای زوج 16-20 09127064798
46 لیدا روحی کارشناس ارشد چهارشنبه 10-16 09124845600