کرسی نقد با موضوع شیوه های آموزش در کشور
12 تیر 1399
کرسی نقد با موضوع شیوه های آموزش در کشور
انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:
کرسی نقد با موضوع: شیوه های آموزش در کشور
سخنران: دکتر ملوک خادمی
زمان برگزاری: پنجشنبه 12 تیر 1399
ساعت: 16
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه 09101812133 تماس حاصل فرمایید.
شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان آزاد است.