سخنرانی با موضوع آموزش و یادگیری با تاکید بر روش های تدریس مجازی
10 شهریور 1399
سخنرانی با موضوع آموزش و یادگیری با تاکید بر روش های تدریس مجازی

انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:
موضوع: آموزش و یادگیری با تاکید بر روش های تدریس مجازی
سخنران: دکتر ملوک خادمی
زمان برگزاری: پنج شنبه 13 شهریور 1399
ساعت: 15
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه 09101812133 تماس حاصل فرمایید.
شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان آزاد است.