هم اندیشی مجازی با موضوع: فناوری های نوین سنجش و یادگیری
19 شهریور 1399
هم اندیشی مجازی با موضوع: فناوری های نوین سنجش و یادگیری

انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:
هم اندیشی مجازی با موضوع: فناوری های نوین سنجش و یادگیری
سخنرانان: دکتر علی دلاور و دکتر مسعود حسین چاری
زمان برگزاری: جمعه 21 شهریور 1399
ساعت: 16
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه 09101812133 تماس حاصل فرمایید.
شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان آزاد است.