کرسی نقد با موضوع: نقد و بررسی آموزش مجازی
01 مهر 1399
کرسی نقد با موضوع: نقد و بررسی آموزش مجازی

انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:
کرسی نقد با موضوع: نقد و بررسی آموزش مجازی
سخنران: دکتر افسانه لطفی عظیمی
زمان برگزاری: پنجشنبه 3 مهر 1399
ساعت: 18
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه 09101812133 تماس حاصل فرمایید.
شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان آزاد است.