سخنرانی با موضوع: کاربرد آزمون ها در مشاوره
08 مهر 1399
سخنرانی با موضوع: کاربرد آزمون ها در مشاوره

انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:
موضوع: کاربرد آزمون ها در مشاوره
سخنران: دکتر حسن محمودیان
زمان برگزاری: پنجشنبه 10 مهر 1399
ساعت: 16
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه 09101812133 تماس حاصل فرمایید.
شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان آزاد است.