سخنرانی با موضوع: شبیه سازی و بازی های آموزشی
20 آبان 1399
سخنرانی با موضوع: شبیه سازی و بازی های آموزشی

انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:
موضوع: شبیه سازی و بازی های آموزشی
سخنران: دکتر فریبرز درتاج
زمان برگزاری: پنجشنبه 22 آبان 1399
ساعت: 17
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه 09101812133 تماس حاصل فرمایید.
شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان آزاد است.