هم اندیشی مجازی با موضوع: طراحی محیط ها و تجارب یادگیری
02 آذر 1399
هم اندیشی مجازی با موضوع: طراحی محیط ها و تجارب یادگیری

انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:
هم اندیشی مجازی با موضوع: طراحی محیط ها و تجارب یادگیری
سخنرانان: دکتر علی قاسمی و دکتر مسعود حسین چاری
زمان برگزاری: جمعه 4 آذر 1399
ساعت: 15
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه 09101812133 تماس حاصل فرمایید.
شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان آزاد است.