سخنرانی با موضوع فضای مجازی؛ فرصت ها و تهدیدها
10 آذر 1399
سخنرانی با موضوع فضای مجازی؛ فرصت ها و تهدیدها
انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:
موضوع: فضای مجازی؛ فرصت ها و تهدیدها
سخنران: دکتر ملوک خادمی
زمان برگزاری: پنجشنبه 13 آذر 1399
ساعت: 13
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه 09101812133 تماس حاصل فرمایید.
شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان آزاد است.