سخنرانی با موضوع: توان بخشی افراد با نیازهای ویژه (دومین جلسه)
02 دی 1399
سخنرانی با موضوع: توان بخشی افراد با نیازهای ویژه (دومین جلسه)

انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:
موضوع: توان بخشی افراد با نیازهای ویژه (دومین جلسه)
سخنران: دکتر ولی اله فرزاد
زمان برگزاری: پنجشنبه 4 دی 1399
ساعت: 17
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه 09101812133 تماس حاصل فرمایید.
شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان آزاد است.