هم اندیشی مجازی با موضوع: روان شناسی تربیتی؛ یاددهی و یادگیری
03 دی 1399
هم اندیشی مجازی با موضوع: روان شناسی تربیتی؛ یاددهی و یادگیری

انجمن روان شناسی تربیتی ایران برگزار می کند:
هم اندیشی مجازی با موضوع: روان شناسی تربیتی؛ یاددهی و یادگیری
سخنرانان: دکتر علی قاسمی و دکتر مسعود حسین چاری
زمان برگزاری: جمعه 5 دی 1399
ساعت: 16
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره همراه 09101812133 تماس حاصل فرمایید.
شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان آزاد است.