دکتر عبدالله معتمدی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
03 بهمن 1399
دکتر عبدالله معتمدی (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

دکتر عبدالله معتمدی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(رزومه)