مراسم روز روان شناس و مشاور
09 اردیبهشت 1400

مراسم روز روان شناس و مشاور و نکوداشت دکتر علی دلاور به روایت تصویر

سخنرانی دکتر فریبرز درتاج

فیلم محتوای سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

سخنرانی دکتر حسین سلیمی

فیلم محتوا را از اینجا دریافت کنید.

سخنرانی دکتر شکوه نوابی نژاد

سخنرانی دکتر علی دلاور

سخنرانی دکتر غلامعلی افروز