دکتر علی دلاور (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)
10 اردیبهشت 1400
دکتر  علی دلاور (طرح معرفی فرهیختگان روان شناسی و مشاوره کشور)

معرفی روان شناسان و مشاوران برتر کشور

پروفسور علی دلاور
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

(رزومه)