شرکت در اولین مجمع عمومی سازمان نظام روان شناسی ومشاوره کشور (سال 1400)
21 اردیبهشت 1400

نظر به اهمیت و ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور و در اجرای مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ شورای مرکزی سازمان در خصوص برگزاری مجمع عمومی، به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان می‌رساند:

اولین مجمع عمومی سالانه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ برگزار می‌ شود. اعضای محترمی که واجد عضویت هستند؛ می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۷ تا ۱۴۰۰/۲/۲۹، به لینک ثبت نام شرکت در جلسه مجمع ( pcoiran.ir/form/ga1400 )، مراجعه نموده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

?بدیهی است لینک شرکت در جلسه صرفا در اختیار افرادی که ثبت نام نموده اند قرار خواهد گرفت.