نقش والدین در تکامل مغز شیرخواران (سخنرانی دکتر درتاج در همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران)
07 خرداد 1400

نقش والدین در تکامل مغز شیرخواران

سخنرانی دکتر فریبرز درتاج
در پنل تربیت در دوره نوزادی
همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران و چهل و دومین بزرگداشت دکتر قریب

فیلم سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.