گفتگوی تلویزیونی دکتر فریبرز درتاج در برنامه سیمای خانواده، شبکه یک سیما
29 خرداد 1400

حضور دکتر فریبرز درتاج در برنامه سیمای خانواده، شبکه یک سیما

?با موضوع: نقش عوامل موثر در رشد شناختی و هوش نوزادان و کودکان

فیلم کامل گفتگو را از اینجا دریافت کنید.