وبینار با موضوع نظریات درونگرایی و برونگرایی در علوم شناختی و فلسفه ذهن معاصر
18 مهر 1400
پروفسور نوام چامسکی و دکتر علیرضا مازاریان در وبیناری مشترک به ارائه سخنرانی و گفتگو درباره نظریات درونگرایی و برونگرایی در علوم شناختی و فلسفه ذهن معاصر خواهند پرداخت.
پروفسور نوام چامسکی، پدر زبان شناسی مدرن و از مهمترین بانیان علوم شناختی معاصر است که همراه با نگارش صدها کتاب و مقاله در زمینه های زبان شناسی، فلسفه زبان، فلسفه ذهن و علوم شناختی به مدت شصت سال استاد دانشگاه ام آی تی بوده است و هم اکنون نیز استاد ممتاز دانشگاه آریزونا است.
دکتر علیرضا مازاریان، دانش آموخته دکتری فلسفه ذهن در موسسه آموزش عالی علوم شناختی تهران، رساله دکتری خویش را در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس با راهنمایی فیلسوف ذهن برون‌گرا، پروفسور تایلر برج نگاشته است و پژوهش پسادکتری خود را با راهنمایی پروفسور چامسکی که زبانشناس و فیلسوفی درونگرا است، انجام داده است.
? دوشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ به وقت تهران
? لینک شرکت در وبینار
https://www.aparat.com/icss/live
✅ برای اطلاعات بیشتر و ارسال سوالات جهت مطرح شدن در وبینار:
karami.mahdieh@gmail.com