فراخوان طراحی پوستر به مناسبت هفته کتاب
27 آبان 1400

انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی برگزار می کند.

خواهشمند است پوستر طراحی شده با عناوین مذکور را به آدرس ایمیل انجمن به نشانی iepainfo.ir@gmail.com ارسال کنید.

عناوین:

  • کتاب و کتاب خوانی
  • کودکو کتاب
  • کتاب و رشد فرهنگی و اجتماعی
  • ترویج کتابخوانی در جامعه
  • مطالعه و پژهش در عرصه عمل

جهت ارسال پوستر و شرکت در فراخوان انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، میتوان اقدام نموده واز دریافت لوح تقدیر و حق عضویت رایگان این انجمن برخوردار گردید.