ضیافت افطاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران (پیام تبریک دکتر مداحی به مناسبت روز روان شناس)
08 اردیبهشت 1401

پیام تبریک دکتر مداحی

رئیس خانه روان شناسان

بمناسبت روز روان شناس

در ضیافت افطاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران

تهران: هتل هما

اردیبهشت ۱۴۰۱

انجمن روان شناسی تربیتی ایران

@IranEPA1