ضیافت افطاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران (پیام تبریک دکتر معتمدی به مناسبت روز روان شناس)
08 اردیبهشت 1401

 

پیام تبریک دکتر معتمدی
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی و استاد تمام روان شناسی
بمناسبت روز روان شناس
در ضیافت افطاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران
تهران: هتل هما
اردیبهشت ۱۴۰۱

انجمن روان شناسی تربیتی ایران
@IranEPA1