کسب " رتبه A " انجمن روان شناسی تربیتی ایران ،در سال ۱۳۹۹ در ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
25 بهمن 1400
کسب " رتبه A " انجمن روان شناسی تربیتی ایران ،در سال ۱۳۹۹ در ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کسب " رتبه A " انجمن روان شناسی تربیتی ایران ،در سال ۱۳۹۹ در ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کسب این افتخار را به کلیه اعضای محترم انجمن روان شناسی تربیتی ایران تبریک عرض می نماییم.

بدون تردید این موفقیت ارزشمند مرهون رهنمودهای ریاست محترم واعضای هیات مدیره وهیآت علمی انجمن ، تلاش های کمیته ها ی تخصصی و اعضای دبیرخانه در کنار حمایت اعضای بزرگ انجمن روان شناسی تربیتی ایران است.

 از جمله فعالیت هایی که در این ارتقا نقش بسزایی داشته است:

 • برگزاری همایش های ملی و بین المللی سالانه

 • پویایی کمیسیون های تخصصی

 • پیوندروان شناسی با عموم مردم در قالب ارائه خدمات روان شناختی

 • برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی

 • فعالیت های پژوهشی و فرهنگی -اجتماعی

 •  تفاهم نامه هاومشارکت با سازمانها ونهادهای آموزشی و تربیتی

 • همکاریهای پژوهشی - آموزشی با دانشگاه ها

 • فعالیت ها ومداخلات در مقابله با بحران کووید ۱۹

امید است به لطف پروردگار و با همت مسئولین انجمن و حمایت اعضای محترم، شاهد تداوم روند رو به رشد انجمن روان شناسی تربیتی ایران باشیم.

روابط عمومی انجمن روان شناسی تربیتی ایران @IranEPA1