پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی تربیتی
27 آبان 1400

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند با تصمیم شورای سیاست گذاری پنجمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی،
مقرر گردید همایش خرداد سال ۱۴۰۱ به ریاست دکتر فریبرز درتاج ، دبیری علمی دکتر خدیجه ابوالمعالی و دکتر افسانه لطفی، و دبیری اجرایی مهرداد اسفنانی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردد.

محورهای همایش و زمان بندی ارسال مقالات متعاقبا اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است این همایش با نظارت مستقیم معاونت پژوهشی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و با حداکثر امتیاز بازآموزی و همچنین مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و مشارکت گروه های روان شناسی تربیتی دانشگاه های سراسر کشور برگزار خواهد شد.

دبیرخانه پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی تربیتی