هوارد گاردنر (Howard Gardner) سخنران افتتاحیه پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی تربیتی
15 فروردین 1401
هوارد گاردنر (Howard Gardner) سخنران افتتاحیه پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی تربیتی

گاردنر، متولد ۱۹۴۳، که او را با نظریه هوش های چندگانه می شناسیم هم اکنون مدیر پروژه زیرو در دانشگاه هاروارد است.
گاردنر ۳۱ مدرک افتخاری از دانشگاه ها و موسسات مختلف جهان (کانادا، اسپانیا،بلغارستان، شیلی، یونان، ایرلند، ایتالیا، و… )دارد.

⭕️ پیام هوارد گاردنر به همایش همراه با ویدئوی سخنرانی ایشان در افتتاحیه همایش پخش خواهد شد.

✅ دبیرخانه پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی تربیتی
@confedupsy
Www.confedupsy.ir