مسابقه تجارب زیسته روان‌شناسان و مشاوران از درمان مجازی: چالش‌ها و راهکارها
09 اردیبهشت 1401
مسابقه تجارب زیسته روان‌شناسان و مشاوران از درمان مجازی: چالش‌ها و راهکارها

انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی روان شناس و مشاور برگزار می‌کند:

مسابقه تجارب زیسته روان‌شناسان و مشاوران از درمان مجازی: چالش‌ها و راهکارها

کمیته فرهنگی و اجتماعی انجمن روان شناسی تربیتی ایران @IranEPA1